Sterren van Morgen

heet u van harte welkom op haar website!

MEER WETEN?

 

Ontdek en geniet van de wondere wereld van de Sterren van Morgen..

WELKOM

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST...

De Stichting Sterren van Morgen is een stichting, welke zich actief inzet op het gebied van zowel sport als cultuur. Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de jeugd behoefte heeft aan een luisterend oor.

 

Naast een veilige thuishaven en goed onderwijs hebben jongeren in deze samenleving behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid. Instellingen die zich inzetten voor de jeugd, kunnen dit tekort aan maatschappelijke betrokkenheid terugdringen, door de jeugd perspectief te bieden.

Het bieden van perspectief aan de jeugd is een moeilijke taak. Dat komt enerzijds doordat jongeren zoveel vrijheden hebben verworven, waardoor zij doorgaans niet goed met deze vrijheden weten om te gaan. Anderzijds kampen veel jongeren met ernstige problemen zoals criminaliteit, drugsgebruik, zelfmoordneigingen, depressiviteit en schoolverzuim. Jeugdproblematiek is daarom een zeer complexe zaak waar niet direct een oplossing voor handen ligt. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat het werken met jongeren niet altijd even makkelijk is.

Middels het aanbieden van activiteiten op het gebied van sport en cultuur streeft Sterren van Morgen ernaar de jeugd hoop en kansen te bieden. Het aanbieden van sport en spel op grote schaal is de ideale manier bij uitstek om dit te bewerkstelligen. Kinderen en pubers in de leeftijd van 8 tot 18 jaar leren samenwerken en op elkaar te vertrouwen. Tevens is het sporten in teamverband een goede manier om zelfvertrouwen op te bouwen. Culturele activiteiten kunnen leiden tot het uitwisselen van ideeën en het opdoen van inspiratie.

 

Sport en cultuur bevorderen de samenhang in de maatschappij. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat sport en cultuur voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. De overheid geeft onder meer subsidies aan culturele instellingen en sportbonden.

Bron: De Rijksoverheid

 

Sterren

 

Heeft u nog niet genoeg gehad van de Sterren van Morgen? Wilt u er meer zien? Dan kunt u uiteraard gerust gewoon verder lezen...

Idee?

 

Heb je een te gek idee? Of denk je van dat zou ik ontzettend leuk vinden! Neem dan gauw contact met ons op via het contactformulier...

Contact

 

Voor contact of aanvullende informatie kunt u een bericht achterlaten op onze contactpagina...

ACHTERGROND

“Sterren van Morgen” richt zich momenteel met name op voetbalactiviteiten. Naast voetbalactiviteiten wordt er ook basketbal, apenkooien,volleybal aangeboden. De doelgroep bestaat daarbij uit kinderen en pubers in de leeftijd van respectievelijk 8 tot en met 18 jaar ingedeeld in leeftijdscategorieën.

Er kan gesteld worden dat meer dan 60% van de sportactiviteiten uit voetbal bestaat. De voetbalactiviteiten die worden aangeboden vinden wekelijks plaats. Zo wordt er wekelijks getraind op diverse locaties in Breda.

Daarnaast vinden er bijna maandelijks toernooien plaats. De toernooien vinden een groot bereik onder de jongeren. Naast de wekelijkse trainingen en toernooien worden er eens in de zoveel tijd vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd tegen lokale voetbalclubs en profclubs. De belangrijkste doelstelling bij het project is om meer jongeren aan het bewegen te krijgen.

Deze doelstelling komt voort uit het feit dat jongeren over veel vrije tijd beschikken. Om te voorkomen dat jongeren veel op straat hangen en zich op het criminele pad gaan begeven, is er besloten om jongeren de mogelijkheid te bieden om hun vrije tijd nuttig in te vullen. Spelers die meedoen aan het project worden ook gestimuleerd om mee te doen. De vriendschappelijke wedstrijden die worden gespeeld tegen profclubs hebben de belangstelling van veel jongeren.

Het meedoen aan het project heeft unieke ervaringen opgeleverd. Het is toch wel een jongensdroom om tegen een gerenommeerde profclub te mogen spelen. Van de jonge deelnemers wordt naast een sportieve instelling een goede mentaliteit verwacht. Ook de schoolresultaten worden in ogenschouw genomen. Dit leidt er dan toe dat er een selectie wordt gemaakt van de spelers, die bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan een groot evenement zoals een vriendschappelijke wedstrijd tegen een profclub.

 

Toekomstvisie

Grote groepen jongeren die allemaal willen sporten, kunnen niet tegelijkertijd meedoen, wanneer er een tekort aan sportaccommodaties heerst. Dankzij uitbreiding van het sportaanbod, is het uiteindelijk toch gelukt om aan de grote vraag te voldoen. Door de grote vraag is het maken van een goede planning een vereiste. Aanvullend hierop kan worden gesteld dat samenwerking een noodzaak is gebleken.

Dankzij de samenwerking met Surplus Welzijn beschikt het project over twee buurtsport–medewerkers en een combinatiefunctionaris die zich met passie inzetten voor de jeugd. Dit bijkomend voordeel zorgt ervoor dat de kosten die begroot worden niet opgaan aan exorbitante salarissen van medewerkers. In de toekomst hoopt Sterren van Morgen op dezelfde voet door te kunnen gaan.

Het aanbod van voetbalactiviteiten aan met name jongens in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar, wordt momenteel uitgebreid met extra sportactiviteiten voor meisjes. Er blijkt veel animo voor te zijn, hetgeen een goede zaak is. Een belangrijke vraag die tenslotte gesteld moet worden, is of deze activiteiten ergens toe hebben geleid. Hebben deze activiteiten een bepaald doel bereikt? Er kan gesteld worden dat de jeugd die bereikt wordt, discipline en sociale vaardigheden heeft opgedaan.

Aan de jongeren die meedoen worden eisen gesteld. Wanneer jongeren gedurende lange tijd participeren aan dergelijke projecten, is er een sterkere vorm van sociale controle. De jongeren maken deel uit van een project en kunnen daarop aangesproken worden. Deze jongeren zijn de toekomst en verdienen terecht onze aandacht. Het gaat hier om de volgende generatie Bredanaars. De jeugd van nu heeft de toekomst. Het zijn immers de sterren van morgen.

 

Stichting Sterren van Morgen © 2016