heet u van harte welkom op haar website!

WELKOM

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST... 

Sport en cultuur bevorderen de samenhang in de maatschappij. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat sport en cultuur voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. De overheid geeft onder meer subsidies aan culturele instellingen en sportbonden.

 

Bron: De Rijksoverheid

 


De Stichting Sterren van Morgen is een stichting, welke zich actief inzet op het gebied van zowel sport als cultuur. Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de jeugd behoefte heeft aan een luisterend oor.


Sterren van Morgen gaat vanaf september 2019 2 takken sport aanbieden:

- Topsport (SvM PRO)

- Breedtesport (gemeentes kunnen van de jarenlange successen en ervaring van SvM gebruik maken en een samenwerking starten)


Maatschappelijke betrokkenheid en Perspectief:

Naast een veilige thuishaven en goed onderwijs hebben jongeren in deze samenleving behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid. Instellingen die zich inzetten voor de jeugd, kunnen dit tekort aan maatschappelijke betrokkenheid terugdringen, door de jeugd perspectief te bieden.

 

Het bieden van perspectief aan de jeugd is een moeilijke taak. Dat komt enerzijds doordat jongeren zoveel vrijheden hebben verworven, waardoor zij doorgaans niet goed met deze vrijheden weten om te gaan. Anderzijds kampen veel jongeren met ernstige problemen zoals criminaliteit, drugsgebruik, zelfmoordneigingen, depressiviteit en schoolverzuim. Jeugdproblematiek is daarom een zeer complexe zaak waar niet direct een oplossing voor handen ligt. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat het werken met jongeren niet altijd even makkelijk is.

 

Middels het aanbieden van activiteiten op het gebied van sport en cultuur streeft Sterren van Morgen ernaar de jeugd hoop en kansen te bieden. Het aanbieden van sport en spel op grote schaal is de ideale manier bij uitstek om dit te bewerkstelligen. Kinderen en pubers in de leeftijd van 8 tot 18 jaar leren samenwerken en op elkaar te vertrouwen. Tevens is het sporten in teamverband een goede manier om zelfvertrouwen op te bouwen. Culturele activiteiten kunnen leiden tot het uitwisselen van ideeën en het opdoen van inspiratie.


MEER WETEN?


Ontdek en geniet van de wondere wereld van de Sterren van Morgen..

Sterren


Heeft u nog niet genoeg gehad van de Sterren van Morgen? Wilt u er meer zien? Dan kunt u uiteraard gerust gewoon verder lezen...

Idee?


Heb je een te gek idee? Of denk je van dat zou ik ontzettend leuk vinden! Neem dan gauw contact met ons op via het contactformulier...

Contact


Voor contact of aanvullende informatie kunt u een bericht achterlaten op onze contactpagina...

ACHTERGROND

“Sterren van Morgen” richt zich momenteel met name op voetbalactiviteiten. Naast voetbalactiviteiten wordt er ook basketbal, apenkooien,volleybal aangeboden in de breedtesport. De doelgroep bestaat daarbij uit kinderen en pubers in de leeftijd van respectievelijk 8 tot en met 18 jaar ingedeeld in leeftijdscategorieën.

Daarnaast vinden er bijna maandelijks toernooien plaats. De toernooien vinden een groot bereik onder de jongeren. Naast de wekelijkse trainingen en toernooien worden er eens in de zoveel tijd vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd tegen lokale voetbalclubs en profclubs. De belangrijkste doelstelling bij het project is om meer jongeren aan het bewegen te krijgen.

 

Deze doelstelling komt voort uit het feit dat jongeren over veel vrije tijd beschikken. Om te voorkomen dat jongeren veel op straat hangen en zich op het criminele pad gaan begeven, is er besloten om jongeren de mogelijkheid te bieden om hun vrije tijd nuttig in te vullen. Spelers die meedoen aan het project worden ook gestimuleerd om mee te doen. De vriendschappelijke wedstrijden die worden gespeeld tegen profclubs hebben de belangstelling van veel jongeren.

 

Het meedoen aan het project heeft unieke ervaringen opgeleverd. Het is toch wel een jongensdroom om tegen een gerenommeerde profclub te mogen spelen. Van de jonge deelnemers wordt naast een sportieve instelling een goede mentaliteit verwacht. Ook de schoolresultaten worden in ogenschouw genomen. Dit leidt er dan toe dat er een selectie wordt gemaakt van de spelers, die bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan een groot evenement zoals een vriendschappelijke wedstrijd tegen een profclub.


Toekomstvisie

We gaan de breedte sport en topsport komend jaar verder uitbreiden. Bij breedtesport zal voetbal als middel gebruikt worden om jongens en meiden van de straat te houden en de daarbij komende elementen te behandelen ism de gemeentes en buurtprofessionals. Bij topsport zal de nadruk zitten op het begeleiden en het ontwikkelen van spelers dmv professionele trainingen, wedstrijden en toernooien tegen profclubs.Tevens zullen de disciplines van de topsport overgegeven worden aan de spelers van Sterren van Morgen door trainers die zelf professionele jeugdopleidingen hebben doorlopen en weten wat er nodig is om topsport te bedrijven.


Dankzij uitbreiding van het sportaanbod van het , is het uiteindelijk toch gelukt om aan de grote vraag te voldoen. Door de grote vraag is het maken van een goede planning een vereiste. Aanvullend hierop kan worden gesteld dat samenwerking een noodzaak is gebleken. 


Aan de jongeren die meedoen worden eisen gesteld. Wanneer jongeren gedurende lange tijd participeren aan dergelijke projecten, is er een sterkere vorm van sociale controle. De jongeren maken deel uit van een project en kunnen daarop aangesproken worden. Deze jongeren zijn de toekomst en verdienen terecht onze aandacht. Het gaat hier om de volgende generatie Bredanaars. De jeugd van nu heeft de toekomst. Het zijn immers de sterren van morgen.

 

   


Stichting Sterren van Morgen © 2016